Αναζήτηση & Επιλογή Στελεχών
Δυναμική αναζήτηση στελεχών μέσω εμπεριστατωμένου ηλεκτρονικού αρχείου υποψηφίων και δικτύου επαφών. Σύγχρονες μέθοδοι επιλογής
Περισσότερα...
Εκπαιδευση για βελτίωση της Απόδοσης
Εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάζονται ειδικά για τη βελτίωση της απόδοσης των ανθρώπων της επιχείρησης. Καταλογος Σεμιναρίων.
Περισσότερα...
Διαχείριση της απόδοσης προσωπικού
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισηςτης Απόδοσης του Προσωπικού που σχεδιάζεται αποκλειστικά για τη κάθε επιχείρηση.
Περισσότερα...
Εργασιακή Ανάλυση
Συστηματική ανάλυση θέσεων εργασίας που περιλαμβάνει: Job descriptions, Job evaluation, Job classification
Περισσότερα...
Βελτίωση της Οργανωσιακής Δομής
Σχεδιασμός ή επανασχεδιασμός της οργανωσιακής δομής για να γίνει η επιχείρηση πιο ευέλικτη και πιο αποτελεσματική.
Περισσότερα...
Έρευνες
Ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες προσωπικού για τον προσδιορισμό των περιοχών βελτίωσης, ικανοτήτων, συμπεριφορών, στάσεων κ.ά.
Περισσότερα...
Exit Interviews
Ποιοι λόγοι ωθούν κάποια στελέχη σας να αποχωρούν; Ειναι σημαντικό να έχετε μια αντικειμενική εικόνα.
Περισσότερα...
Αρχική » Κέντρο Πληροφοριών
ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. ΠΟΤΕ ΤΙΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ;

Στελέχη:

Παρέχονται δωρεάν:
• Η καταχώρηση του βιογραφικού σημειώματος στη βάση δεδομένων και
• Η υπόδειξη υποψηφίου σε ενδιαφερόμενο εργοδότη-πελάτη μας για ενδεχόμενη πρόσληψή του

Παρέχονται με χρέωση:
• Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης υποψηφίου
(βλ. Career Counseling)

Εργοδότες:

Παρέχονται δωρεάν:
• Η προμελέτη επίλυσης του προβλήματος του πελάτη
• Η υποβολή πρότασης-προσφοράς

Παρέχονται με χρέωση:
• Η αναζήτηση και επιλογή υποψηφίων σύμφωνα με τα κριτήρια του πελάτη
• Οι υπόλοιπες συμβουλευτικές υπηρεσίες

2. ΤΙΜΕΣ

Είναι πάγια πολιτική της PMS να τιμολογεί τις υπηρεσίες της ανάλογα με τους συντελεστές κόστους κάθε περίπτωσης. Επομένως, για κάθε περίπτωση που θα μας ζητήσετε, θα έχετε έγκαιρα οικονομική προσφορά για να αποφασίσετε χωρίς καμία δέσμευσή σας.

3. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Εμείς στην PMS εμπιστευόμαστε τους πελάτες μας ότι θα τηρήσουν τους όρους της σύμβασης συνεργασίας, γι’ αυτό:

Δεν εισπράττουμε προκαταβολές
• Αμειβόμαστε αφού ολοκληρώσουμε το αποτέλεσμα για τον πελάτη

 

Για περισσότερες πληροφορίες: Επικοινωνήστε μαζί μας»

«Επιστροφή