Αναζήτηση & Επιλογή Στελεχών
Δυναμική αναζήτηση στελεχών μέσω εμπεριστατωμένου ηλεκτρονικού αρχείου υποψηφίων και δικτύου επαφών. Σύγχρονες μέθοδοι επιλογής
Περισσότερα...
Εκπαιδευση για βελτίωση της Απόδοσης
Εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάζονται ειδικά για τη βελτίωση της απόδοσης των ανθρώπων της επιχείρησης. Καταλογος Σεμιναρίων.
Περισσότερα...
Διαχείριση της απόδοσης προσωπικού
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισηςτης Απόδοσης του Προσωπικού που σχεδιάζεται αποκλειστικά για τη κάθε επιχείρηση.
Περισσότερα...
Εργασιακή Ανάλυση
Συστηματική ανάλυση θέσεων εργασίας που περιλαμβάνει: Job descriptions, Job evaluation, Job classification
Περισσότερα...
Βελτίωση της Οργανωσιακής Δομής
Σχεδιασμός ή επανασχεδιασμός της οργανωσιακής δομής για να γίνει η επιχείρηση πιο ευέλικτη και πιο αποτελεσματική.
Περισσότερα...
Έρευνες
Ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες προσωπικού για τον προσδιορισμό των περιοχών βελτίωσης, ικανοτήτων, συμπεριφορών, στάσεων κ.ά.
Περισσότερα...
Exit Interviews
Ποιοι λόγοι ωθούν κάποια στελέχη σας να αποχωρούν; Ειναι σημαντικό να έχετε μια αντικειμενική εικόνα.
Περισσότερα...
Αρχική » Αποστολή βιογραφικού


*Υποχρεωτικά πεδία

1. Προσωπικά Στοιχεία
Επώνυμο*
Χρησιμοποιήστε πεζά γράμματα και τονισμό.
Εάν έχετε και δεύτερο επώνυμο συνεχίστε αμέσως μετά, χρησιμοποιώντας ενωτική παύλα.
Εάν είστε έγγαμη γυναίκα, χρησιμοποιήστε μόνο το πατρικό σας επώνυμο.
Όνομα*
Αναφέρατε το όνομά σας όπως είναι στην επίσημη μορφή του (π.χ. Νικόλαος και όχι Νίκος).
Εάν έχετε και δεύτερο όνομα, συνεχίστε αμέσως μετά, χρησιμοποιώντας ενωτική παύλα.
Πατρώνυμο*
Αναφέρατε το όνομά σας όπως είναι στην επίσημη μορφή του (π.χ. Νικόλαος και όχι Νίκος).
Εάν έχετε και δεύτερο όνομα, συνεχίστε αμέσως μετά, χρησιμοποιώντας ενωτική παύλα.
Ημερομηνία Γεννήσεως*
Χρησιμοποιήστε οκτώ αριθμητικά ψηφία ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ (π.χ. 03/05/1974).
Τόπος Γεννήσεως*
Τηλέφωνα Επικοινωνίας*
E-mail*
 
2. Επαγγελματικοί Στόχοι
Θέση που Προτιμάτε:*
Επιλέξτε την θέση που ταιριάζει καλύτερα στους επαγγελματικούς  στόχους σας
Αν έχετε και άλλες επιλογές ,να τις αναφέρετε στις Συμπληρωματικές Πληροφορίες
   
Επιθυμητό Επίπεδο Μικτού Μισθού (τον μήνα)*
Να αναφέρετε τυχόν σημειώσεις στις Συμπληρωματικές Πληροφορίες
 
3. Συμπληρωματικές Πληροφορίες:

Για να σας προτείνουμε την καταλληλότερη για εσάς θέση, θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζουμε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που κάνουν την παραπάνω επιλογή σας περισσότερο συγκεκριμένη, όπως π.χ.:

πρόσθετες επιθυμητές θέσεις, συγκεκριμένους κλάδους που σας ενδιαφέρουν (π.χ. Τράπεζες, FMCG, κλπ)
γεωγραφικές περιοχές όπου θα θέλατε να απασχοληθείτε (π.χ. Αττική, Εξωτερικό, κλπ)
επιπλέον απαιτούμενες παροχές (π.χ. εταιρικό αυτοκίνητο, προμήθειες, κλπ)
επιθυμητή μορφή απασχόλησής σας (π.χ. part-time, προσωρινή, με δελτίο παροχής υπηρεσιών, κλπ)
κλπ.

 
4. Επισυνάψτε το βιογραφικό σας: *
Μπορείτε να επισυνάψετε ακόμη και άλλα αρχεία, όπως: συνοδευτική επιστολή, βιογραφικό σας στα αγγλικά, κλπ.
Τα επισυναπτόμενα αρχεία να είναι σε μορφή Microsoft Word (*.doc).
Τα αρχεία που θα επιλέξετε για επισύναψη θα εμφανισθούν στο παρακάτω τετράγωνο
 
Γράψτε τους χαρακτήρες που φαίνονται στην εικόνα*